Home Aanvragen Links Contact Erkende inboedel taxateurs
Erkende Inboedel Taxateurs

Taxatie van Reimo

Onafhankelijke taxatie van roerende goederen (dus ook Reimo), wij taxeren alles (behalve onroerend goed).

Niet alleen bij schades, maar ook als u als executeur-testamentair bent aangesteld, als u een verklaring van erfrecht hebt verkregen via uw notaris of van het kantongerecht. Bij boedelscheidingen, overlijden, het taxeren van verzamelingen, maar ook bijvoorbeeld de taxatie van Reimo, kunt u ook op onze expertise rekenen.

Taxatie aanvragen


Erkende Inboedel Taxateurs werkt uitsluitend met bevoegde taxateurs. Onze taxateurs hebben door jaren van scholing, studeren en een rationele kijk op antieke, gebruikte en/of nieuwe goederen voor u een taxatierapport wat door verschillende instanties gebruikt kan worden. Naast deze unieke manier van werken is er een enorme databank aan accurate gegevens verzameld die, naast de parate kennis, telkens aangesproken kan worden.

Vermeldenswaardig is dat er via ons, in tegenstelling tot sommige taxateurs die hun courtage in promilles van het getaxeerde bepalen, volgens een vaststaand bedrag wordt getaxeerd. Dit is niet alleen concurrerend, maar ons inziens een faire manier van calculeren / taxeren.

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen

Contact opnemen


Neem geheel vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wilt of een taxatie wilt aanvragen. Erkende Inboedel Taxateurs is ook telefonisch bereikbaar op: 088-4303049 (lokaal tarief).