Home Aanvragen Links Contact Erkende inboedel taxateurs
Erkende Inboedel Taxateurs

Taxatie Inventaris

Het taxeren van uw inventaris kan wenselijk zijn om verschillende redenen. Aan de hand van het taxatierapport kan een geschikte verzekering worden afgesloten waardoor onder- en oververzekering voorkomen wordt. Hierdoor betaalt u dus nooit te veel en bij schade krijgt u ook niet te weinig uitgekeerd.

Een taxatie van de inventaris kan daarnaast wenselijk zijn voor:

Uiteraard is het taxeren van uw inventaris voor diverse redenen aanbevelenswaardig. Voor persoonlijk advies kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen of het aanvraagformulier invullen.

Waarom Erkende Inboedel Taxateurs?

Tarief
Erkende Inboedel Taxateurs hanteert een vast tarief aangezien wij onze klanten graag duidelijkheid bieden.

On-line en digitaal taxatierapport: € 17,50
Complete inboedeltaxatie: € 350,-
Fysieke taxatie: € 90,- per uur


Taxatie aanvragen

* U kunt vrijblijvend ons aanvraag- en contactformulier invullen
* Voor vragen kunt u ons ook bereiken op telefoonnummer 088-4303049